Blog

Betekent dit het einde van ‘greenwashing’? Brussel dringt aan op transparantie: wees voorbereid op de CSRD

Dat ‘purpose’ allang geen nice-to-have meer is weten de meeste organisaties al een tijdje. Bedrijven kunnen en moeten bijdragen aan meer duurzaamheid, betere sociale verhoudingen en meer rechtvaardigheid. Daartoe worden ze in toenemende mate gedwongen door de maatschappij, maar ook Brussel doet een stevige duit in het zakje. De Europese Unie heeft namelijk haar handtekening gezet onder verschillende doelstelling, bijvoorbeeld het Parijse klimaatakkoord en de European Green Deal. Die doelstellingen worden nu geoperationaliseerd, onder andere in het Corporate Sustainability Reporting Directive, oftwel de CSRD. En de kans is groot dat jouw organisatie hier binnenkort mee te maken krijgt.

In een notendop

De CSRD zal vanaf 2024 van kracht worden, gericht op duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en bestuur. Deze nieuwe regelgeving eist van organisaties dat ze een zogenaamd “duurzaamheidsverslag” openbaar maken, waarin alle activiteiten die ze in hun waardeketens ondernemen op duurzaamheid, inclusief milieu- en sociale effecten, worden geclassificeerd. Die classificering moet bovendien door accountants worden gevalideerd, wat ervoor zorgt dat de transparantie en verantwoordingsplicht binnen organisaties CSR- inspanningen worden gewaarborgd. Wat er precies in deze rapportage moet komen kunnen deze accountants je het beste uitleggen, maar het idee is dat hiermee meer transparantie ontstaat over de impact die bedrijven maken, buiten hun bottom line. Het weerspiegelt de toewijding van de Europese Unie om een duurzamere en onpartijdige toekomst te creëren, waarbij de hoofdonderhandelaar van het EU-parlement Pascal Durand opmerkt dat ‘vanaf nu een school mensenrechten record net zo belangrijk zal zijn als een schone totaalbalans’.

Deze CSRD-rapporten zullen benchmarks bieden die vervolgens kunnen worden gebruikt door andere stakeholders, zoals banken en beleggers, die hen aanmoedigen om te investeren in duurzamere activiteiten (zoals organisaties met een hoge ESG-score). Al met al bevorderd de uitgebreide wet de verantwoordelijkheidsplicht bij het communiceren van duurzame praktijken. Minister van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit, Bruno Le Maire concludeert: ‘Greenwashing is voorbij. Met deze wet loopt Europa voorop in de internationale race naar normen, waarbij hoge normen worden vastgesteld in overeenstemming met onze milieu- en sociale ambities’.

Voor welke bedrijven wordt dit relevant

Beursgenoteerde organisaties hadden al te maken met vergelijkbare rapportage-eisen onder de Non-Financial Reporting Directive, of NFRD. Voor deze organisaties zal de CSRD die directive vervangen en vanaf 2025 verplicht worden. Maar vanaf 2026 zal de directive daarnaast moeten worden nageleefd door alle Europese organisaties die aan twee van de volgende drie eisen voldoen:

– Uw bedrijf heeft 250 medewerkers of meer
– Uw bedrijf draait meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
– Uw bedrijf heeft meer dan 20 miljoen euro op uw totaalbalans

Wat moet er nu gebeuren?

Voor je het weet is het 2025, dus hoe eerder je begint met de voorbereidingen, hoe beter. Als partner van PWC Nederland stelt Kees-Jan de Vries: ‘Ik vrees dat er een grote groep bedrijven in die hier voorlopig geen tijd aan wil besteden of die nog steeds in de ontkenningsfase zitten en dingen zeggen als ‘dit is zo uitgebreid, dit kan niet waar zijn’.

In de inzichten die over een paar jaar toch verplicht openbaar moeten worden gemaakt kunnen zowel reputatie-kansen als reputatie-risico’s verscholen liggen, en idealiter heb je die zo snel mogelijk in kaart. Dit lijstje met acties kan je helpen te beginnen.

Stel een team samen en breng de tijdlijn in kaart. Bepaal of de CSRD van toepassing is voor jouw bedrijf, en vanaf wanneer je exact naar buiten moet met de rapportage. Vul vanaf dat moment de planning achteruit, op hoofdlijnen in. Wanneer moet de rapportage uiterlijk bij de accountant liggen ter validatie? Wanneer moeten stakeholders uiterlijk hun informatie aanleveren om dat naar een eerste versie te vertalen?
Breng je informatie-positie in kaart. Achterhaal als eerste waar je precies over moet rapporteren, en of de informatie hierover beschikbaar is. Houd er rekening mee dat de uitgebreide richtlijn vereist dat alle delen van de organisatie samenwerken, en dat het dus niet kan worden uitbesteed aan één afdeling. Wellicht ben je afhankelijk van informatie van externe leveranciers, dat wil je zo snel mogelijk weten.
Breng reputatie-kansen en risico’s in kaart en stel je communicatieteam hier zo vroeg mogelijk van op de hoogte zodat zij hier een strategie op kunnen bepalen.

Kortom

Het signaal vanuit Brussel is duidelijk: De keuze voor meer purpose wordt niet langer als iets vrijblijvends gezien, maar als onmisbaar onderdeel dat het langetermijn welbevinden van Europese organisaties ondersteund. Hier wordt dan ook steeds nadrukkelijker op gestuurd, met de CSRD-regelgeving als belangrijk toetsing mechanisme. Deze wetgeving komt sneller in dan je denkt, en de impact hiervan is groter dan je verwacht, dus begin tijdig met de voorbereidingen. De overgang van het transformeren van de richtlijnen in kansen, in plaats van deze alleen als naleving richtlijn te zien, kan lijden tot een verschuiving van energie en perspectief. Door dit standpunt te omarmen, kunnen bedrijven het kostenbesparende potentieel ontgrendelen, innovatie bevorderen, nuttige samenwerkingsverbanden voor strategische doeleinden vaststellen en proactief alle obstakels voor de boeg aan te overwinnen.

Wil je meer weten over de aanstaande CSRD wetgeving? Wij zijn bij Fitzgerald gespecialiseerd in het voorbereiden van organisaties hierop vanuit een communicatief perspectief. Kwetsbare en transparante communicatie is van groot belang tijdens deze periode van transitie. Je kunt ons bereiken via hello@fitzgerald.amsterdam.