Blog

Fitzgerald AI Manifest

Een menselijk perspectief op de toekomst van werk en technologie

Bij Fitzgerald maken we ons hard voor het samensmelten van business en purpose, en op die manier hopen we communicatie te vernieuwen en te veranderen. 

Wij zien in dat we onze impact kunnen vergroten en ons beste werk voor klanten kunnen leveren, door boven op technologische veranderingen en innovaties te zitten. In deze roerige tijden van geopolitieke onrust en onzekerheid over de implicaties van die innovaties en technologie, keren we terug naar onze kernwaarden, ons morele kompas. Dit helpt ons te navigeren in de complexiteit die AI heet en dat delen we graag met jullie, ons netwerk. In dit manifest een speciale focus op ChatGPT, de meestgebruikte AI tool van dit moment.

I. Navigeren in een snel veranderend technologisch landschap: new frontiers

De MarCom industrie explodeert op dit moment van enthousiasme over de potentie van AI om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we werken. 

Het New Frontiers gedachtegoed van John Fitzgerald Kennedy is ook in het huidige tijdperk actueel, en daarom één van onze kernwaarden: het staat voor ons voor progressie en het omarmen van een veranderende maatschappij. Gezien ons vak draait om het overbrengen van een boodschap middels geschreven en gesproken taal; zijn we bijzonder geïnteresseerd en enthousiast over Chat GPT. 

Tegelijkertijd realiseren we ons wat het belang is van ethisch gebruik van AI. De vraag is: hoe kunnen we waarborgen dat AI ons werk ondersteunt maar ook onze kernwaarden overeind houdt? Hoe ziet een menselijke benadering van AI eruit?

II. Fitzgerald Commitment: Ethische AI richtlijnen. Own it.

Om AI op een juiste manier te integreren, hebben we de volgende richtlijnen opgesteld:

  • Mens-gerichte benadering: We geloven dat AI, in het bijzonder ChatGPT, gebruikt moet worden ter uitbreiding van menselijk kapitaal, en niet ter vervanging. Onze collega’s blijven het hart van ons werk vormen, en AI moet gebruikt worden om hun kwaliteiten te versterken, niet te vervangen.
  • Transparantie: Wij zijn open en eerlijk tegenover klanten en partners over het gebruik van AI en communiceren over de voor – en nadelen en beperkingen van AI. 
  • Ethische overwegingen: Wij blijven de maatschappelijke discussie rondom AI op de voet volgen, en omarmen perspectieven uit verschillende disciplines om verantwoordelijke en goed geïnformeerde beslissingen te nemen. We streven naar een geïntegreerde aanpak tussen AI en menselijke regie. .
  • Welbevinden van werknemers:Wij vinden het belangrijk dat er een gesprek gaande blijft over een gezonde, prettige manier van werken met AI. Daarom bieden wij trainingen, workshops en interne kennissessies aan om AI op de juiste manier in te zetten, terwijl de impact van AI op de werkdruk en het welzijn goed in de gaten wordt gehouden.

III. De Fitzgerald Aanpak: AI Integratie en gebruik. Bloody Honest

Voor een effectief en verantwoord gebruik van ChatGPT hanteren wij de volgende ‘huisregels’:

  • Gebruik AI als sparringpartner. De tools zijn met name geschkt om te ondersteunen op repetitieve taken en als inspiratiebron. Challenge de output altijd op kwaliteit en nauwkeurigheid.
  • Als startpunt is het belangrijk te erkennen dat ChatGPT nooit het menselijke niveau van emotionele intelligentie, diepgaande expertise of creativiteit kan spiegelen. 
  • Wij besteden tijd en aandacht aan het aanscherpen van onze ‘prompting-expertise’,  vanuit het idee dat betere input leidt tot betere output.
  • Wij zijn scherp op stereotypes en onnauwkeurigheden in AI-generated content, om te borgen dat het in lijn blijft met onze progressieve kernwaarden.

IV. Pioniers in een toekomst vol innovatie. We before me.

Het Fitzgerald AI Manifest is voor ons een manifestatie van onze  kernwaarden. We willen hiermee een voorbeeld stellen voor ethisch en verantwoord gebruik van AI in de PR-industrie. Onze aanpak zullen we verder blijven ontwikkelen en aanpassen naarmate er nieuwe technologieën en inzichten opduiken, zodat we ons blijven inzetten voor innovatie, voor creativiteit en voor de waardering en erkenning van menselijke skills.