Project

Cortina retainer

Cortina is al jaren marktleider in fietsen in Nederland. Met de komst van de e-bike kwam er de afgelopen jaren veel concurrentie bij. Dat riep de vraag op: hoe kan Cortina zijn positie als fietsspecialist blijven claimen in deze continu evoluerende markt? Aan Fitzgerald de vraag om met communicatie en PR te helpen deze vraag te beantwoorden en om een continue laag van zichtbaarheid te creëren onder Nederlandse media en influencers.

Dit uitdagende vraagstuk hebben we breed aangepakt. Naast het opzetten van een ongoing laag van werkzaamheden (reviews, news highjacking, media relaties opzetten en onderhouden) hebben we in 2022 een aantal piekmomenten gerealiseerd om Cortina op verschillende onderdelen te positioneren. We richten ons hierbij op thema’s als design en stedelijke mobiliteit met bijvoorbeeld de elektrische fiets als het duurzame alternatief voor de auto en de ‘fiets van de toekomst’.

Per kwartaal werkten we aan het tot leven brengen van deze thema’s, onder meer door in te haken op de gestegen benzineprijzen in het voorjaar – waardoor de e-bike een steeds interessanter alternatief werd ten opzichte van de auto – en ‘Fiets naar je werk dag’. Bij die laatste zetten we een interne en externe PR-campagne op, waarbij we kits voor Cortina-medewerkers ontwikkelden om ze aan te moedigen met de fiets naar het werk te komen. Deze kits bestonden onder andere uit een energybar, spiegeltje en deo, alles wat nodig is om het fietsen naar je werk extra aan te moedigen. Voor de externe PR daagden we SlamFM DJ Martijn La Grouw uit om op die dag met een Cortina-fiets naar zijn werk te gaan.

Resultaten

Met onze aanpak hebben we gedurende het jaar veel zichtbaarheid in de media bereikt en hebben we flinke stappen gezet in het positioneren van Cortina als thought leader op het gebied van innovatie en verkeersveiligheid. Concreet hebben we gedurende 2022 ruim 60 positieve en publicaties gerealiseerd in media als de Volkskrant, FD, Algemeen Dagblad, , Bright en op Radio 538 en Slam FM. In deze publicaties kwamen de kernboodschappen en positionering van Cortina duidelijk naar voren.

In samenwerking met Fitzgerald is de naamsbekendheid in 2022 verhoogd van 62% naar 67% en de merkoverweging van 22% naar 24%. En dit is nog maar het begin; ook in 2023 gaat Fitzgerald verder aan de slag met het bouwen aan het Cortina merk in Nederland én in België.