Project

Infopuntonbedoeldzwanger.nl

 

 

Uit onderzoek van Fiom blijkt dat 1 op de 5 vrouwen en andere mensen die zwanger kunnen worden in hun leven onbedoeld zwanger raakt. Over onbedoelde zwangerschap en de keuzes die daarbij komen kijken, is – zeker online – veel informatie te vinden. Niet alle informatie is echter juist. Daarom is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het infopuntonbedoeldzwanger.nl opgericht, een platform dat betrouwbare en neutrale informatie verschaft over de verschillende keuzemogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. 

 

Vraag

Aan Fitzgerald en mediabureau IM Lounge – beide onderdeel van de ACE family – werd gevraagd om een overkoepelend concept voor marketing en PR te ontwikkelen met als doel om traffic te genereren naar infopuntonbedoeldzwanger.nl en meer bewustwording en openheid te creëren over onbedoelde zwangerschap. 

Aanpak

Allereerst hebben Fitzgerald en IM Lounge een doelgroepanalyse opgezet om beter begrip te krijgen van de doelgroep. Hier kwam onder andere uit naar voren dat 41 procent van de respondenten bij een onbedoelde zwangerschap behoefte heeft aan informatie over hun mogelijkheden en 42 procent over waar ze terecht kunnen voor hulp. Ook blijkt dat 53 procent behoefte heeft aan een luisterend oor. Op basis van het onderzoek zijn onderstaande campagnebeelden ontwikkeld en is er een marketingstrategie opgezet. De beelden waren onder andere te zien via online ads en beeldschermen in de wachtkamers van huisartsen, zodat zoveel mogelijk mensen die te maken hebben met onbedoeld zwangerschap de weg naar het infopunt weten te vinden.

Fitzgerald ontwikkelde een PR-strategie om de inhoudelijke boodschap van de campagne te maximaliseren. Door middel van interviews en publicaties in target lifestyle magazines is het belang van betrouwbare informatie over onbedoelde zwangerschap en de verschillende keuzes die mensen hebben, verder onderstreept.

Resultaten

  • We hebben interviews opgezet met onder andere LINDA. en Kek Mama en publicaties gegenereerd in lifestyle magazines als Women’s Health, Wij en Bedrock. Alle publicaties hadden een positief sentiment en omvatten de kernboodschap van de campagne. In totaal heeft het een PR-waarde van bijna € 70.000 opgeleverd en een cumulatief bereik van meer dan 10 miljoen.

 

 

  • We hebben met de eerste flight van de online campagne bijna 5 miljoen vertoningen behaald en meer dan 10.000 klikken naar de website. Daarnaast hebben we via de huisartsschermen 1,5 miljoen contactmomenten gerealiseerd. De CPM was erg gunstig en de kwaliteit van het verkeer is door verschillende optimalisaties sterk verbeterd t.o.v. de kwaliteit voorafgaand aan de campagne. En waar het uiteindelijk om gaat; we zagen een sterke stijging in het aantal telefoontjes en chatgesprekken met het infopunt.