Blog

Recessiebestendigheid – Strategische innovatie als sleutel tot succes

In een tijd waarin economische instabiliteit en klimaatproblematiek samen voor maximale onzekerheid zorgen, zien wij kansen voor groei en innovatie bij bedrijven die verder durven te kijken. Door de huidige recessie als paradigmaverschuiving te zien in plaats van een tijdelijke crisis, kunnen we nieuwe paden ontdekken en inslaan voor succes op de lange termijn. Deze aanpak gaat verder dan crisismanagement: door de focus te leggen op voortdurende investeringen in purpose-driven pr en opkomende sectoren legt het namelijk een fundering voor veerkrachtige groei.

Het Rendement van duurzame PR-investeringen

We kunnen veel leren van economische problemen uit het verleden. Zo suggereert data van McGraw Hill dat ‘de bedrijven die hun advertenties tijdens de recessie hadden behouden of uitgebreid, een gemiddelde omzetgroei van 275% behaalden in de volgende vijf jaar. Ter vergelijking: bedrijven die wel in hun reclamebudgetten sneden zagen slechts een herstelgroei van 19%’. Bedrijven die voortdurend investeren in purpose-driven PR presteren dus beter dan hun minder veerkrachtige concurrenten, omdat deze investeringen kunnen leiden tot substantiële groei op lange termijn. HBR stelt dat succesvolle communicatie-uitingen gedurende recessies solidarireit met stakeholders centraal stellen. Daar een narratief te creëren dat inspeelt op de meest urgente behoeften en waarden van hun stakeholders, kunnen bedrijven vertrouwen kweken, klanten behouden en nieuwe klanten aantrekken, zelfs in moeilijke tijden. Doelgerichte en authentieke communicatie dragen bij aan het genereren van vertrouwen, en vormen samen een essentieel ingrediënt voor succes op de lange termijn in tijden van economische en maatschappelijke instabiliteit.

De Belofte van de Circulaire Economie

De circulaire economie biedt cruciale kansen aan organisaties die hun strategie afstemmen op het idee van deze economie als oplossing voor de klimaatcrisis. De circulaire economie, die actief wordt gepromoot door de Nederlandse overheid, streeft naar een duurzame economie in 2050. Veranderingen waarmee de overheid dit hoopt te bereiken zijn onder andere meer aandacht voor toekomstbestendige industrieën, het stimuleren van ondernemerschap en circulaire oplossingen. Volgens het World Economic Forum zou de circulaire economie tegen 2030 tot $ 4,5 biljoen aan economische voordelen kunnen genereren – een uitnodiging voor vooruitstrevende bedrijven om hun strategieën opnieuw te definiëren en af ​​te stemmen op de toekomst.

Opkomende sectoren en de ‘Greentech’ revolutie

De nasleep van de crisis van 2009 heeft bewezen hoe belangrijk het is om pro-actief door tijden van disruptie te navigeren, in plaats van reactief. Een tekenend voorbeeld hiervan is het gegeven dat bedrijven die tijdens de recessie vasthielden aan hun focus op innovatie het marktgemiddelde met meer dan 30% overtroffen (McKinsey, 2021). Innovatie in tijden van crisis legt de fundering voor succes op de lange termijn, wat leidt tot nieuwe bedrijfsmodellen en opkomende sectoren. Een van die veelbelovende opkomende sectoren is greentech, met bedrijven die zich toeleggen op het verminderen van de menselijke impact op het milieu door duurzaamheid en innovatie te combineren. Greentech-bedrijven maken gebruik van technologische oplossingen om de meest urgente uitdagingen van onze planeet aan te pakken, terwijl ze financieel, sociaal en ecologisch duurzame bedrijfsmodellen hanteren.

Nederland is altijd al een kartrekker geweest op het gebied van duurzame innovatie, en het is daarom geen verrassing dat het land de thuisbasis is van verschillende groene tech-startups die een aanzienlijke impact hebben. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Closing the Loop: Deze innovatieve startup biedt een oplossing voor het recyclen van elektronisch afval in ontwikkelingslanden. Door de implementatie van een  ‘afvalcompensatie’-model kunnen klanten hun e-waste-voetafdruk compenseren door het inzameling van afgedankte telefoons, die vervolgens op verantwoorde wijze worden gerecycled. Het ambitieuze doel van het bedrijf is ervoor te zorgen dat elke nieuwe telefoon wordt gecompenseerd door een oude te recyclen.
 • Hardt Hyperloop:  Hardt Hyperloop leidt de revolutie in duurzaam transport en ontwikkelt technologie voor reizen met hoge snelheid in een vacuümbuis. Deze startup heeft als doel steden met elkaar te verbinden en tegelijkertijd geen uitstoot te produceren, een revolutie teweeg te brengen in de transportsector en een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
 • Circular IQ: Circular IQ werkt aan het realiseren van de circulaire economie en biedt een platform waarmee organisaties hun initiatieven op het gebied van circulaire economie kunnen volgen en beheren. Het biedt gedetailleerd inzicht in de circulariteit van supply chains en helpt bedrijven bij de overgang naar een duurzamere en efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Purpose PR

Tot slot vraagt de verschuivende economie om focus op doelgerichtheid en het positioneren van bedrijven in de voorhoede van economisch herstel, aangezien transparante en authentieke communicatie een integraal onderdeel vormen van de Greentech-beweging. Door het veranderende landschap te omarmen, kunnen we ons een toekomst voorstellen die gedijt binnen de grenzen van onze planeet, met activiteiten die goed zijn voor zowel het bedrijfsleven als de aarde. Nu we een tijdperk vol kansen en innovatie ingaan, kun je voor inspiratie de volgende start-ups in de gaten houden die pionieren in de Nederlandse groene economie:

 • Excess Materials Exchange – Deze startup biedt een digitale marktplaats voor het kopen en verkopen van overtollige materialen.
 • Bundles – Dit bedrijf biedt een op abonnementen gebaseerd model voor huishoudelijke apparaten en stimuleert en bevordert daarmee hergebruik en reparatie.
 • Fairphone – Dit bedrijf produceert ethische en duurzame smartphones gemaakt van verantwoord verkregen materialen.
 • The Waste Transformers – Deze startup zet organisch afval om in schone energie en natuurlijke vloeibare meststof, ter vervanging van vervuilende fossiele meststoffen.
 • VSParticle – Deze startup ontwikkelt technologie om nanodeeltjes te produceren voor luchtfiltratiesystemen.
 • The Great Bubble Barrier – Deze startup gebruikt bubbels om plastic afval in rivieren en kanalen op te vangen.
 • Bluecon Water Technologies – Deze startup levert waterzuiveringssystemen aan woningen en bedrijven.
 • Wetsus – Deze startup ontwikkelt duurzame technologieën voor waterbehandeling.
 • AquaMinerals – Deze startup wint waardevolle mineralen terug uit afvalwater.
 • Hydraloop – Deze startup biedt waterrecycling systemen voor in huis.
 • Plant-e – Deze startup wekt elektriciteit op uit levende planten en bodem microben.
 • Groasis Waterboxx – Deze startup biedt een duurzame oplossing voor het planten van bomen in droge gebieden.
 • Green Minerals – Deze startup wint waardevolle mineralen terug uit industriële afvalstromen.
 • Black Bear Carbon – Deze startup recyclet gebruikte banden tot hoogwaardig carbon black.
 • Climate Neutral Group – Deze startup helpt bedrijven om koolstofneutraliteit te bereiken door middel van compensatie- en reductiestrategieën.
 • South Pole Group – Deze startup biedt bedrijven oplossingen voor CO2-compensatie en hernieuwbare energie.
 • Circularise – Deze startup biedt een op blockchain gebaseerd platform voor het volgen en traceren van duurzame materialen.
 • Solar Monkey – Deze startup levert software voor het optimaliseren van zonnepaneleninstallaties.
 • Qlayers – Deze startup ontwikkelt technologie om de weerstand van windturbinebladen te verminderen.