Blog

Stedelijke evolutie: De volgende generatie mobiliteit en infrastructuur in slimmere steden

‘Slim’ als concept wint aan populariteit nu we op zoek zijn naar manieren om steden te ontwerpen die een aantal van de meest kritieke problemen van onze tijd te slim af zijn. Door het potentieel van technologische innovatie te omarmen, wordt van slimme steden verwacht dat zij zich aanpassen aan een steeds veranderende omgeving op manieren die de efficiëntie maximaliseren en de uitstoot minimaliseren. Met name de sectoren mobiliteit en bouw, de bouwstenen van de moderne stadsontwikkeling, staan onder druk om de stroom van energie, middelen, mensen en informatie te optimaliseren en zo het stadsleven te transformeren. 

Hoewel vooruitgang onvermijdelijk en noodzakelijk is, zou een verschuiving van het perspectief naar “slim genoeg”-steden wel eens betere langetermijnoplossingen kunnen opleveren. Door de nadruk te leggen op innovatie als middel om een doel te bereiken, pleiten “slim genoeg”-steden voor een bottom-up benadering van stadsontwikkeling waarbij de behoeften van de burgers centraal staan. Hier zorgt de combinatie van wetenschap en samenleving voor écht slimme oplossingen, aangezien een lage focus op technologische innovatie kan leiden tot verborgen onrechtvaardigheden en ongelijkheid. Een recente les is een bevinding van de Algemene Rekenkamer, namelijk dat slechts 3 van de 9 gecontroleerde overheid algoritmen voldoen aan alle basisvereisten voor veilig gebruik. De algoritmen werden gebruikt voor diverse belangrijke taken, zoals het toekennen van huursubsidies, het voorspellen van misdaad risico’s en het uitdelen van verkeersboetes. De audit wijst op het risico van ontoereikende controle, bias en het lekken van gegevens, en onderstreept de noodzaak van op de mens gerichte technologische innovatie.

 

Nu bijna de helft van de wereldbevolking in steden woont, en dit aantal naar verwachting zal stijgen tot 7 op de 10 mensen in 2050, moeten steden meer dan ooit voorzien in de behoeften van hun inwoners en tegelijkertijd binnen de mogelijkheden van de planeet blijven. De VN roept op om steden ‘inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’ te maken als onderdeel van de SDG’s. In totaal zijn steden momenteel goed voor ongeveer 70% van de wereldwijde uitstoot, terwijl ze ongeveer 80% van alle economische groei genereren. Er staan grote veranderingen voor de deur, die vragen om een bottom-up benadering van stedelijke ontwikkeling, waarbij per stad innovatieve oplossingen voor lokale problemen worden toegepast. Hoewel de grote taak die voor ons ligt het samenbrengen van een verscheidenheid aan relevante belanghebbenden vereist, denk aan gemeenschappen, steden, bedrijven en gemeenten, zijn er al tal van voorbeelden van initiatieven die de weg banen naar slimmere steden, waaronder:

 

  • Amsterdam, door de Europese Commissie in 2016 uitgeroepen tot EU-hoofdstad van innovatie, loopt voorop met de oprichting van zijn stedelijk innovatieplatform “Slimme stad” dat overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en ondernemingen samenbrengt in wat een “quadruple helix” wordt genoemd. Deze aanpak combineert de vier belangrijkste stedelijke spelers om bottom-up innovatieve benaderingen te ontwerpen voor het beantwoorden van dringende vragen rond duurzame energie, de toekomst van mobiliteit en de digitale revolutie.
  • In Utrecht is het mobiliteitslandschap getransformeerd door ’s werelds grootste fietsenstalling. Door AI-technologie te combineren met de culturele fietstraditie van de stad zien we een succesvolle verschuiving naar micro-mobiliteit en mensgerichte stedelijke oplossingen. In Nederland was Utrecht de eerste stad die aankondigde een 10min-stad te worden, waar alle benodigdheden gemakkelijk bereikbaar zijn om de uitstoot te verminderen. 
  • Met Nederland als tweede grootste producent van waterstof in Europa, een sleutelelement in de energietransitie, heeft ‘Electriq’ een belangrijke stap gezet in het overbruggen van hiaten in de traditionele waterstofeconomie. Door de ontwikkeling van een innovatief waterstofpoeder levert de technologie waterstof in een gemalen koffie achtige vorm. Door de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, opslag, transport en gebruik aan te gaan, is de oplossing niet alleen oceaanvriendelijk maar ook circulair. 

 

Naarmate de slimme stad-revolutie zich verder ontwikkelt, is het voor zowel steden als bedrijven van cruciaal belang om te investeren in de juiste technologieën voor integratie in hun stedelijk weefsel.